ดูดวงจากชื่อ ดูดวงจากชื่อร้าน ดูดวงจากชื่อเล่น ดูดวงจากชื่อคู่รัก

ดูดวงจากชื่อ ชื่อมีพลังส่งผลถึงการกระทำ ความคิด ทั้งตัวเจ้าของชื่อเอง และผู้คนรอบข้าง จึงทำการดำเนินชีวิตของแต่ละคนจะผกผันสูงต่ำตามชื่อของเจ้าของ